Lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap bedragen per (resterend deel van een lopend) verenigingsjaar, hetgeen loopt van 1 april t/m 31 maart:
€ 7,50 voor een individueel lid
€ 11,50 voor een paar 
€ 30,00 voor een kapel 
€ 30,00 voor een vereniging / organisatie

Het lidmaatschap kan, na aanmelding en betaling van de contributie, onmiddellijk ingaan. Zie hiervoor het aanmeldingsformulier door hier te klikken.

Opzegging kan uitsluitend met ingang van een nieuw verenigingsjaar en uiterlijk één maand voor afloop van het lopende verenigingsjaar dat eindigt op 31 maart van ieder jaar.

Hiervoor ontvang je:

De uitnodigingen voor en de notulen van de vergaderingen.
De jaarlijkse Leutkalender in kleur op papier.
Toegang tot het voor leden bedoelde gedeelte van de website waarin o.a. opgenomen de ledenlijst en de notulen van de vergaderingen.
Het coördineren en stimuleren van carnavalsactiviteiten.
Alle hulp en steun die in ons vermogen ligt, waarbij inbreng van de kant van de leden voor ons van onschatbare waarde is.
En, voor kapellen, verenigingen (of organisaties) de mogelijkheid om hun carnavalsactiviteiten binnen groot Breda in de Leutkalender te laten vermelden.

Noot:
Opzegging van het BFC lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk en moet vóór 1 maart van het lopende verenigingsjaar zijn ontvangen door de BFC.
Zonder opzegging wordt het BFC lidmaatschap telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

Mogelijk heeft u berichten gehoord over andere opzeggingsregels inzake lidmaatschappen, voortkomend uit een wijziging van het Burgerlijk Wetboek.
Deze wijziging is niet van toepassing op verenigingen, zoals de BFC, en heeft geen gevolgen voor onze opzeggingsregels.