Inschrijven

Via onderstaand formulier kun je jezelf voor het lidmaatschap aanmelden.
Na ontvangst van de betaling van de contributie (zie lidmaatschap) op rekening
NL83 INGB 0002 7360 60 t.n.v. Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen 
word je ingeschreven en krijg je de inlogcodes toegezonden.

Geef de volgende contactgegevens (van de secretaris) op: