Inschrijven

Belangrijk. Lees eerst hier onze privacyverklaring want met de aanmelding voor het lidmaatschap stemt u zich akkoord met de inhoud van deze verklaring.

Via onderstaand formulier kun jij jezelf/jullie via e-mail voor het lidmaatschap aanmelden.
Na ontvangst van de betaling van de contributie (zie lidmaatschap) op rekening
NL83 INGB 0002 7360 60 t.n.v. Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen 
word je ingeschreven en krijg je de inlogcodes toegezonden.

Geef de volgende contactgegevens op (voor vereniging of kapel van de secretaris):

Voornaam *:
Achternaam *:
Carnavalsnaam:
Adres en huisnummer *:
Postcode en woonplaats *:
Vaste telefoonnummer:
Mobile telefoonnummer:
E-mailadres *:
Website URL:

Soort lidmaatschap *:          Individueel Paar Kapel Vereniging
Ik verklaar in te stemmen met de privacyverklaring.

Let op: Door het insturen van bovenstaande gegevens stemt u in met de opname hiervan in ons ledenbestand.  Deze gegevens zullen echter nooit aan derden verstrekt worden doch dienen uitsluitend voor het uitvoeren van het doel van onze vereniging.

De ledenlijst, welke uitsluitend voor leden beschikbaar is, wordt 2 maal afgeschermd met een jaarlijks wisselend wachtwoord.