Doel vereniging

Regelmatig wordt ons gevraagd wat het doel van de BFC is. Wij willen hier trachten daarover meer duidelijkheid te geven.

De Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) is een onafhankelijke overkoepelende vereniging voor alle individuele personen, paren, kapellen, verenigingen en stichtingen die actief betrokken zijn bij het (groot) Bredase carnaval.

Bij de BFC zijn velen aangesloten die zich inzetten voor het carnaval in Breda en in de regio. De BFC beoogt dusdanige initiatieven te ontwikkelen en een dusdanige band te scheppen tussen de leden onderling dat de meest ideale samenwerkingsgrond wordt gevonden voor een uitwisseling van elkaars kunnen en kennen ten algemene nutte en voor de aangesloten leden in het bijzonder.

Door bundeling der krachten van haar leden kan de BFC zich inzetten voor een geslaagde viering van het Bredase carnaval.

Doordat de voorzitter van de BFC nauwe contacten onderhoud met de aangesloten organisaties die in de wijken en dorpen de vieringen organiseren worden ook daar de belangen van de aangesloten leden behartigd. Eveneens wordt de informatie vanuit de aangesloten organisatoren van de wijkgebonden carnavalsactiviteiten via de BFC aan de aangesloten leden doorgegeven.

Met name worden deze banden onderhouden met:
S.G.C. 't Lestogenblik (Ginneken)
C.C. 't Aogje (Princenhage)
C.C. Giegeldonk (Haagse Beemden)
A.K.V. de Sikken (Teteringen)
S.U.C. Stg. Ulvenhouts Carnaval (Ulvenhout)
Stichting de Baviaonen (Bavel)

Om het onderlinge contact tussen de leden soepel te laten verlopen wordt de ledenlijst regelmatig bijgewerkt en verzorgt het bestuur een aantal activiteiten.