Activiteiten

De activiteiten van de BFC zijn o.a.:
Het verstrekken van informatie over de komende carnavalsactiviteiten via de "Leutkalender".
Het op aanvraag verstrekken van bladmuziek van het winnende carnavalslied.
Het geven van informatie op carnavalsgebied o.a. via deze site en/of e-mail.
Het coördineren en stimuleren van carnavalsactiviteiten.
Het zo nodig organiseren van informatieavonden en/of cursussen.
Het onderhouden van het contact met de leden en het stimuleren van het contact
tussen de leden onderling om te komen tot een persoonlijke band.
Gezamenlijk naar buiten treden (o.a. in overleg met de Gemeente en de aangesloten stichtingen).
Het verstrekken van de notulen van de ledenvergaderingen.
Samenwerking met en ondersteuning van de Stichting Kielegatse Carnavals-
bouwers (SKC).
Financiële ondersteuning van het "Groot Kielegats Scholenproject".
(zie ook groot kielegats scholenproject).
Ondersteuning van de Jeugdkapel 'de Kielegatse Kanjers'
(zie ook kielegatse kanjers). 
Organisatie m.b.t. het 'Deltaplan Carnavalskapellen
(zie ook Deltaplan Carnavalskapellen). 

Regelmatig wordt u, via e-mail, vergaderingen en deze site, op de hoogte gehouden van de gang van zaken binnen de BFC en de wijkgebonden carnavalsverenigingen, terwijl u in de vergaderingen gelegenheid krijgt met uw ideeën en suggesties te komen.