Nieuwsarchief

Aanleveren kopij Leutkalender

Jaarlijks wordt een informatieve en overzichtelijke Leutkalender gemaakt. Zowel op deze website als in de full colour lay-out op papier besteden we aandacht aan de diverse carnavalsactiviteiten. Hoe eerder de activiteiten bij ons bekend zijn, hoe eerder ze op de site geplaatst zullen worden. De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor de papieren leutkalender is steeds 15 november. Alleen op de website kunnen na deze datum nog nieuw aangemelde activiteiten of wijzigingen opgenomen worden.

Onze voorzitter wil zijn kiel versieren

Onze voorzitter wil graag reclame maken voor de aangesloten BFC-leden. Dus hebben jullie nog een opnaaibaar embleem of kenmerk van de club of vereniging (van acceptabele grootte), stuur dit op naar het secretariaat. Even afgeven op zijn adres kan natuurlijk ook.

Nieuwjaarsreceptie

Jaarlijks organiseert de BFC i.s.m. de BCV op de eerste zondag van januari (echter niet op 1 januari) van 12:00 tot 14:00 uur in TheaterDinerSalon de Avenue, Waterstraat 5, Breda.

Verzekeringen

Instrumentenverzekering 

Door gebrek aan belangstelling voor een collectieve instrumentenverzekering wordt van verdere actie in deze richting afgezien.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

De vrijwilligersverzekering van de gemeente Breda is t.b.v. vrijwilligers binnen deze gemeente. 
Onder de definitie vrijwilliger wordt verstaan:
Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
De vrijwilligers die activiteiten verrichten ten behoeve van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) en de Stichting Kielegatse Carnavalsbouwers (SKC) voldoen conform verzekeraars NIET aan bovenstaande definitie, zodoende zijn de dekkingen als vermeld in de vrijwilligerspolis van de gemeente Breda NIET van toepassing op deze vrijwilligers. De reden hiervoor is dat het doel door bundeling van krachten carnaval tot een geslaagd feest te maken niet wordt gezien als maatschappelijk doel.
Omdat ook de BFC geen collectieve verzekering(en) heeft afgesloten verdient het dus aanbeveling zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen.

Zie eventueel het dekkingsoverzicht.

Zie in dit verband ook: praalwagenverzekering 

Overzicht carnavalsmotto's

De diverse carnavalsorganisaties blijken ieder jaar weer zeer creatief te zijn in het bedenken van een carnavalsmotto. Als je hier klikt krijg je een overzicht met de motto's die gebruikt zijn in het Kielegat, 't Aogje, 't Ginneken, Totdenringen, Giegeldonk en Bosuilendorp .

Wij zijn ons bewust dat wij nooit volmaakt zijn daarom kunnen aanvullingen en/of verbeteringen gemeld worden via de contactpagina.