Nieuwsarchief

Aanleveren kopij Leutkalender

Jaarlijks wordt een informatieve en overzichtelijke Leutkalender gemaakt. Vanaf september 2021 is er geen full colour lay-out op papier meer en besteden wij alleen op deze website aandacht aan de diverse carnavalsactiviteiten. Hoe eerder de activiteiten bij ons bekend zijn, hoe eerder ze op de site geplaatst zullen worden.

Onze voorzitter wil zijn kiel versieren

Onze voorzitter wil graag reclame maken voor de aangesloten BFC-leden. Dus hebben jullie nog een opnaaibaar embleem of kenmerk van de club of vereniging (van acceptabele grootte), stuur dit op naar het secretariaat. Even afgeven op zijn adres kan natuurlijk ook.

Nieuwjaarsreceptie

Jaarlijks organiseert de BFC op de eerste zondag na 1 januari haar nieuwjaarsreceptie van 12:00 tot 14:00 uur in de Avenue, Waterstraat 5, Breda.

Verzekeringen

Instrumentenverzekering 

Door gebrek aan belangstelling voor een collectieve instrumentenverzekering wordt van verdere actie in deze richting afgezien.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

Eerder hebben wij informatie verstrekt over het feit dat de Gemeente Breda de _Collectieve Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers_ sinds kort ondergebracht heeft bij Centraal Beheer/Achmea. De vorige verzekeringsmaatschappij had duidelijk alle vrijwilligers betrokken bij carnaval uitgesloten omdat zij van mening was dat carnaval geen maatschappelijke doel dient maar de vrijwilligers bezig zijn met een hobby. Omdat het dienen van een maatschappelijk doel en een hobby uitoefenen best kunnen samen gaan hebben wij Centraal Beheer/Achmea om een duidelijke stellingname gevraagd. Van hen, met name bij monde van de heer Ben Klaassen en mevrouw Margreet Wallet, hebben wij inmiddels de bevestiging gekregen dat vrijwilligers betrokken bij carnavalsactiviteiten en in deze hoedanigheid schade ondervinden door een aansprakelijkstelling of een ongeval via de Collectieve Verzekering van de Gemeente Breda bij hen verzekerd zijn. Echter als de organisatie in handen van de horeca-eigenaren ligt, dan wordt dit niet als een maatschappelijk, maar als commercieel belang gezien en is de gemeentelijke verzekering niet van toepassing. Daarnaast geldt voor alle schadeverzekeringen dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). Voor de ongevallenverzekering geldt dit niet. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot Breda-Actief. Zie ook hier.

In dit verband willen wij ook nog wijzen op een bestaande aansprakelijkheidsverzekering voor _praalwagens_ waaronder ook carnavalswagens vallen. Zie hiervoor: https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/praalwagenverzekering
Deze verzekering kan niet rechtstreeks maar wel via een eigen verzekeringstussenpersoon worden afgesloten.

Omdat de BFC geen collectieve verzekering(en) heeft afgesloten verdient het dus aanbeveling zelf voor eventuele aanvullende verzekeringen zorg te dragen.

Overzicht carnavalsmotto's

De diverse carnavalsorganisaties blijken ieder jaar weer zeer creatief te zijn in het bedenken van een carnavalsmotto. Als je hier klikt krijg je een overzicht met de motto's die gebruikt zijn in het Kielegat, 't Aogje, 't Ginneken, Totdenringen, Giegeldonk en Bosuilendorp .

Wij zijn ons bewust dat wij nooit volmaakt zijn daarom kunnen aanvullingen en/of verbeteringen gemeld worden via de contactpagina.