Actueel nieuws

Laatste update 16-11-2023

Prinsen

Prins Sjaak XX ´t Aogje 2024 - (Princenhage)

Prins Sjaak XX
Markies van Merter
Graaf van d´n Isenburg
Jonkheer van d´n Bieloop
Vorstelijke Vonkentrekker
Beschermheer van het vloeibare goud

Baron Guillaume de la Safi van ´t Ginneken 2024 - (Ginneken)

Baron Guillaume de la Safi
régisseur des ordinateurs
et spécialiste en cuisine espagnole
et grand voyageur
le Dernièrre du Moment.

LE BARON

Prins Laurentius van Giegeldonk 2024 - (Haagse Beemden)

Prins Laurentius
Superviseur der Werftknetters
Ophouder van de Giegeldonkse leutbroek
Banaanvoerder van Groot Hertog Bokito van Aopeland
Onder zeilprenger van de platte Vrouwe Martine
Stamvader van Noor(s) Prinsessendom
Eeuwige cadet aan het Bredaos Taoleninstituut
Admiraal van de vreugde brengende vloot
Skeeter op Heksewiellekus
Reeperfgenaam van Kievitsloop
Eerste stuurman onder de Thuis-Kapitein
Choreograaf van de eerste roze tanga

Prins Adrianus d´n Irste 2022 - (Bavel)

Prins Adrianus d´n Irste

Prins Driekus d´n Tweejde van ´t Kielegat 2024 - (Breda)

Prins Driekus d´n Tweejde
Beschermheer der tapbazen
Prinselijk lid in de orde van de droogtrekkers
Burchtgraaf van werk en verdiensten
Prins van rood naar oranje

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met voornoemde personen hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Lees de volledige privacyverklaring....

Meedoen met ZORREGDAGGEDURBIJBAND

Op zaterdag 20 januari 2024 van 13.00 - 16.00 uur organiseren de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen en Nieuwe Veste een creatieve, carnavaleske middag in de Culturele Markthal van Nieuwe Veste. Ben je (beginnend) muzikant? Dan kun je meedoen aan een muziekworkshop.

We studeren 3 nummers in o.l.v. docenten van Nieuwe Veste. Eén van de nummers zal het Carnavalslied 2024 zijn.
De middag wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden op de Grote Markt.

Doelstelling van deze middag is zoveel mogelijk muzikanten te enthousiasmeren voor het maken van levende carnavalsmuziek. We hopen daarbij zoveel mogelijk mensen te begroeten die (nog) niet actief zijn in een carnavalskapel.
Kom jij ook?

Tijdschema:
• 13:00 uur: Inloop Nieuwe Veste & welkom
• 13:30 uur: Sessie 1
• 14:15 uur: pauze
• 14:45 uur: Sessie 2
• 15:30 uur: in optocht naar de Grote Markt
• 16:00 uur: Slotmanifestatie op de Grote Markt
Aanmelding via Google forms: https://docs.google.com/forms/

ZORREGDAGGEDURBIJBAND

Op zaterdag 20 januari 2024 van 13.00 - 16.00 uur organiseren de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen en Nieuwe Veste een creatieve, carnavaleske middag in de Culturele Markthal van Nieuwe Veste.
Tijdens "Zorreg Dagge Durbij Bent" is er van alles te beleven voor jong en oud! Zo volg je creatieve workshops en bekijk je een prachtige expositie van het Kielegats Carnavals Museum. Ook nemen wagenbouwers je mee in het verloop van hun ontwerp naar het eindresultaat en kun je zelf aan de slag gaan met jouw optochtidee. Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan creatieve workshops. Ben je (beginnend) muzikant? Dan kun je meedoen aan een muziekworkshop. Bij de Makersbase is er ook van alles te doen!
Zorreg Dagge Durbij Bent heeft een open inloop en deelname is gratis.
Zie ook de folder van vorig jaar

         

De BFC ook op Facebook!

Dus waar wacht je nog op. Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws van de BFC en onze leden.

Algemene ledenvergadering

De meest recente algemene ledenvergadering is gepland op maandag 17 april 2023 in buurthuis Gageldonk, Gageldonksepad 5, Breda.
Klik hier voor de agenda en
Klik hier voor de notulen van de vorige vergaderingen.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) wordt gehouden op de eerste zondag na 1 januari.
De komende stond gepland voor zondag 8 januari 2023 van 12:00 tot 14:00 u in Theater Diner Salon de Avenue, Waterstraat 5, Breda.

Verzekeringen

Instrumentenverzekering 

Door gebrek aan belangstelling voor een collectieve instrumentenverzekering wordt van verdere actie in deze richting afgezien.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

Eerder hebben wij informatie verstrekt over het feit dat de Gemeente Breda de _Collectieve Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers_ sinds kort ondergebracht heeft bij Centraal Beheer/Achmea. De vorige verzekeringsmaatschappij had duidelijk alle vrijwilligers betrokken bij carnaval uitgesloten omdat zij van mening was dat carnaval geen maatschappelijke doel dient maar de vrijwilligers bezig zijn met een hobby. Omdat het dienen van een maatschappelijk doel en een hobby uitoefenen best kunnen samen gaan hebben wij Centraal Beheer/Achmea om een duidelijke stellingname gevraagd. Van hen, met name bij monde van de heer Ben Klaassen en mevrouw Margreet Wallet, hebben wij inmiddels de bevestiging gekregen dat vrijwilligers betrokken bij carnavalsactiviteiten en in deze hoedanigheid schade ondervinden door een aansprakelijkstelling of een ongeval via de Collectieve Verzekering van de Gemeente Breda bij hen verzekerd zijn. Echter als de organisatie in handen van de horeca-eigenaren ligt, dan wordt dit niet als een maatschappelijk, maar als commercieel belang gezien en is de gemeentelijke verzekering niet van toepassing. Daarnaast geldt voor alle schadeverzekeringen dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). Voor de ongevallenverzekering geldt dit niet. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot Breda-Actief. Zie ook hier.

In dit verband willen wij ook nog wijzen op een bestaande aansprakelijkheidsverzekering voor _praalwagens_ waaronder ook carnavalswagens vallen. Zie hiervoor: https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/praalwagenverzekering
Deze verzekering kan niet rechtstreeks maar wel via een eigen verzekeringstussenpersoon worden afgesloten.

Omdat de BFC geen collectieve verzekering(en) heeft afgesloten verdient het dus aanbeveling zelf voor eventuele aanvullende verzekeringen zorg te dragen.

Repetitiedata c.q. bouwlocaties

Het bestuur van de BFC is zeer betrokken bij jullie activiteiten. We komen dan ook graag een keer langs om eens een kijkje te nemen. Wij verzoeken alle aangesloten leden aan ons door te geven wanneer de repetitie- c.q. bouwavonden/dagen zijn. Enerzijds om onze database aan te vullen, maar zeer zeker ook zodat wij als bestuur een selectie kunnen maken van verenigingen die we het aankomende seizoen kunnen bezoeken.

Laat het ons even weten via info@bfckielegat.nl

Overzicht carnavalsmotto's

De diverse carnavalsorganisaties blijken ieder jaar weer zeer creatief te zijn in het bedenken van een carnavalsmotto. Als je hier klikt krijg je een overzicht met de motto's die gebruikt zijn in het Kielegat, 't Aogje, 't Ginneken, Totdenringen, Giegeldonk en Bosuilendorp.

Wij zijn ons bewust dat wij nooit volmaakt zijn daarom kunnen aanvullingen en/of verbeteringen gemeld worden via info@bfckielegat.nl.