Groot Kielegats Scholenproject

 

Groot Kielegats Scholenproject: Aan de top komen is een, maar aan de top blijven?
Al enkele jaren geven de vier Bredase carnavalsstichtingen - t Aogje, Stg Kielegat, Giegeldonk en t Lestogenblik - gezamenlijk en met ondersteuning van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen, dit unieke Groot Kielegats Scholenproject uit.
Het Groot Kielegats Scholenproject is in 2011 met de eerste gedigitaliseerde versie van het lessenpakket voor de bovenbouw (groep 6-8) over Carnaval in het algemeen en in de eigen wijk en regio in het bijzonder van start gegaan. In de twee opvolgende edities is het lessenpakket uitgebreid met respectievelijk de onderbouw (groep 1-3) en de middenbouw (groep 4-5). Inmiddels zijn er dus al enkele jaren lessen voor alle groepen van de basisschool.
In het eerste jaar deden er ongeveer 3500 scholieren uit de groepen 6 t/m 8 mee aan het project. Nadat er in het volgende jaar lessen voor de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 5 aan toegevoegd werden, bereiken we momenteel jaarlijks ongeveer 10.000 leerlingen in het basisonderwijs en enkele groepen van het speciaal (basis)onderwijs.
Jaarlijks worden de verschillende lessen weer geactualiseerd en worden sommige lessen toegevoegd of aangepast met betrekking tot de toegepaste werkvormen. Er is ook aan gewerkt om meer lijn te krijgen in de benaming van en de verwijzing naar de verschillende vakgebieden van de lessen. We hebben ons hierbij laten leiden door ervaringen en inzichten van leerkrachten. Het  is sneller duidelijk bij welk vakgebied (en kerndoel) de betreffende carnavalsles aansluit. Dit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en verantwoording richting bijvoorbeeld inspectie.

Groot Kielegats Scholenproject: Carnaval verbindt
Daarnaast wordt samengewerkt met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld De Grtste Muwert. Streven is hiermee de jeugd en ouders te enthousiasmeren en wie weet, leidt onderwijs over tonpraoten in de toekomst tot een hernieuwde Kleinste Muwert.
Er wordt ook een les gewijd aan zelf muziek maken en de Kielegatse Kanjers. Dit initiatief heeft als doel n of meer nieuwe jeugdkapellen op te starten. De diverse handvaardigheidlessen geven een mogelijke opstap naar een jeugdbouwclubje of deelname aan een van de carnavalsoptochten met vriendjes en/of buurtbewoners. Wie de jeugd heeft, . heeft de toekomst!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons altijd e-mailen: info@scholenprojectkielegat.nl

Namens het Groot Kielegats Scholenproject
Stichting C.C. t Aogje

Stichting Bredase Carnavals Viering
Stichting C.C. Giegeldonk
Stichting S.G.C. t Lestogenblik

Zie ook: www.scholenprojectkielegat.nl