Kielegatse Kanjers

Kielgat: lente 2014.

Carnaval floreert als nooit te voren in Breda. Toch moeten we er voor zorgen dat jonge mensen ook enthousiast worden om het voort te zetten.  Alweer een aantal jaren geleden zijn er projecten op gezet om nieuw jonge carnavalskapellen op te richten en met succes. Te denken valt aan 'Tjonge jonge', die in november 2013 tweedes werden tijdens het Blèèrféést en 'Tworwelwa' die november 2012 en 2016 eerste werden. Deze kapellen zijn ondertussen uitgegroeid tot volwassen kapellen en dus moeten er nodig weer jonge kapellen opgericht worden. Jonge mensen enthousiast maken om muziek te gaan maken.  Want Groot-Breda heeft veel kapellen, maar we moet er wel voor zorgen dat het zo blijft.

Er is een clubke gevormd door een aantal mensen uit de carnavalswereld, die zich sterk willen maken om jonge mensen enthousiast te krijgen om een muziekinstrument te gaan leren spelen.  We hebben het dan over: Ine van Merendonk, Engelbert Schoormans,  Ronald Broeke, en Pim van Ginneken.

Dit project heet:    De Kielegatse Kanjers !!!!!

Er zijn momenteel 15 muzikantjes aangemeld en onder leiding van Engelbert Schoormans is er flink gerepeteerd en.....opgetreden. Maar als er veel aanmeldingen komen, zijn er nog meer vooraanstaande muzikale mensen die deze jonge lui willen gaan begeleiden. Er worden allerlei mogelijkheden bekeken om voor weinig of niets aan instrumenten te komen. Er is dus geen enkel commercieel belang bij, deze groep wil gewoon dat er weer nieuwe jonge kapellen komen.

De BFC heeft dit initiatief omarmd en geadopteerd, zodat het project in lengte van jaren blijft bestaan en niet valt of staat bij het initiatief van een groep enthousiastelingen. Want we weten het allemaal: 'De jeugd heeft de toekomst'!!!   Als we met z'n allen de schouders eronder zetten en zorgen dat we jonge mensen warm kunnen krijgen voor het maken van carnavalsmuziek en we zorgen voor  een goede begeleiding en opvang, dan zullen we nog lang kunnen genieten van levende carnavalsmuziek.

Ben je 8 jaar of ouder? En wil je graag met carnaval muziek maken en kun je op zondag van 17:30 tot 18:30 uur mee repeteren in Café Boerke Verschuren, Ginnekenmarkt 13, Breda?  Meld je dan aan via het emailadres: kielegatsekanjers@hotmail.com.  Dan wordt er contact met jou en je ouders opgenomen en dan ga je muziek leren spelen!! Je kunt natuurlijk ook eens een keer komen kijken en luisteren. Hoe leuk kan het zijn.