Welkom

Op maandag 6 mei 2024 heeft de algemene ledenvergadering van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen het besluit genomen om tot ontbinding van de federatie over te gaan.
Hiermee komt een einde aan een periode van ruim 54 jaar, waarin de leden zich hebben ingezet voor de meest ideale samenwerkingsgrond voor een uitwisseling van elkaars kunnen en kennen ten algemenen nutte en voor de carnavalsverenigingen in het bijzonder; de federatie heeft zich met nimmer aflatende ijver door bundeling der krachten van haar leden ingezet voor een geslaagde viering van het Bredaas carnaval.
We bedanken alle leden voor hun inzet en wensen iedereen een succesvolle toekomst van de Bredase carnavalscultuur.